'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Wednesday, December 12, 2018

மாற்றங்கள் தேவை மலர்

அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த மாத மலர் விநியோகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலர் கிடைக்காத / வெளியூர்களில் வாழ்பவர்களுக்கு வட்ஸ்அப் அல்லது ஈமெயில் மூலம் பீடிஎப் PDF பிரதி அனுப்பித்தரலாம்.

@ ChangesDo Foundation

No comments:

Post a Comment

Mission