'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Wednesday, December 12, 2018

Cash Donation to Mn/ Al Jassim MVHere CDF Executive Members Bro. Thanseem and Bro, Mafas are handed over cash Donation to the Respected Principal of Mn/ Al Jassim MV today for the expenses of GCE O/L seminars.
Jazakallah hair, Thanks a lot for the Team who are behind wall, the Donors and the CDF Team.

அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய தினம் அல் - ஜாஸிம் பாடசாலை O/L
மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கு செலவுக்கான ஒரு சிறிய தொகையை அதிபரிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த முயற்சிகளில் எங்களுடன் இணைந்து பயணிக்கின்ற அனைவருக்கும் அல்லாஹ்வின் நற்கூலி என்றென்றும் கிடைக்கட்டுமாக.
@ ChangesDo Foundation

No comments:

Post a Comment

Mission