'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Wednesday, December 12, 2018

Cash Donation to P/ Ar Rahma MMV

Brother Insath Mahmood handed over cash Donation to the Respected Principal of P/ Ar Rahma MMV today for the expenses of GCE O/L seminars.
Jazakallah hair, Thanks a lot for the Team who are behind wall the Donors and the the CDF Team.

அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைய தினம் அர் ரஹ்மா பாடசாலை O/L
மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கு செலவுக்கான ஒரு சிறிய தொகையை அதிபரிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது

No comments:

Post a Comment

Mission