'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Monday, December 24, 2018

Leadership seminar by ChangesDo Foundation


இந்த வருடம் O/L எழுதிய மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் அனைவரும் பங்குகொள்ள முடியும்.

பதிவுகளுக்கு முந்திக்கொள்ளவும்.
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையினரே அனுமதிக்கப்படுவர்.

No comments:

Post a Comment

Mission