'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Monday, December 24, 2018

Pre school opening ceremony 2019

பாலர்பாடசாலை திறப்பு விழாவுக்கான திறந்த அழைப்பு

இடம்: மரிச்சிக்கட்டி, மன்னார்
நேரம்: காலை 8.30 மணி
திகதி: 04/01/2019 (வெள்ளி)

No comments:

Post a Comment

Mission