'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Wednesday, December 12, 2018

Speach by Issadeen Rilwan

https://www.facebook.com/ChangesDo/videos/276796759856585/?t=1

No comments:

Post a Comment

Mission