'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Saturday, January 26, 2019

Leadership session 26-01-2019


Alhamdulillah
Certificate distributed pictures in today's Leadership event.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்றைய தலைமைத்துவப் பயிற்சி வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. இதில் பங்குபற்றிய அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிக்வின் வெற்றிக்கு எம்முடன் ஒன்றிணைந்து உழைத்த YMMA உட்பட அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள். 

  No comments:

Post a Comment

Mission