ஒவ்வொரு நாளையும் அறுவடைக்கான நாளென்று மதிப்பிடாதீர்கள், ஒவ்வொரு நாளும் விதைப்பதற்கான நாளென்று எண்ணுங்கள்
ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன்
ChangesDo Foundation 
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...

Post a Comment

Previous Post Next Post