'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Our VisionOur Vision: To be a global referent for active and personalized learning based on the 'ChangesDo' model; and to be a global leader for improving the lives of the marginalized through educational model centered on the learner. 
For any questions and queries, please contact us: Changesdos@gmail.com or fill in the form below:

Name
Email *
Message *

No comments:

Post a Comment

Mission